Een ambachtelijke

dagbesteding

Activiteiten

Een zinvolle dagbesteding is voor iedereen anders, daarom gaat Ik en Zorg samen kijken naar passende activiteiten die aansluiten op de behoefte van de client. De persoon die dagbesteding wil afnemen bepaalt in grote lijnen de activiteit en een eigen tempo. Ik en Zorg zal eenieder daarin begeleiden in het maken van keuzes en uitvoering.

Een plek waar veiligheid, gezelligheid, sfeer, huiselijkheid centraal staan.

Bij Ik en Zorg vinden geen productiewerkzaamheden plaats en wordt werkdruk vermeden. Zo kunnen wij onze mensen een veilige plek bieden. Vijf dagen per week van maandag t/m vrijdag is er de mogelijkheid om dagbesteding af te nemen.

Dagbesteding valt onder; WLZ (wet langdurige zorg) of WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Het is ook mogelijk om via een CIZ- indicatie (centrum indicatiestelling zorg) een WLZ te krijgen voor dagbesteding en wonen.

Wat betekent dit voor eenieder;

  • Leven in een eigen netwerk te midden van anderen.
  • Een eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen bij het maken van eigen keuzes.
  • Eigen kracht.
  • Zichzelf gerespecteerd voelen.
  • Gelijkwaardig zijn.
  • Ontdekken, groeien en ontwikkelen op eigen niveau.
  • Uitgaan eigen mogelijkheden.
  • Leren omgaan met eigen handicap.

Een sfeerimpressie

Methode EIM
(eigen initiatief model)

Ik en Zorg heeft voor deze methodiek gekozen omdat het uitgaat van de kracht van de mens zelf, eigen kracht.

Vanuit EIM wordt er gewerkt aan;

– leren
– zelfstandigheid
– zelf leren denken
– eigen oplossingen zoeken
– werken aan haalbare stappen
– inzicht in eigen mogelijkheden / vaardigheden