Visie en doelstelling

Visie

Wij als initiatiefnemers vinden het fijn en belangrijk om mensen met hun eigen mogelijkheden, jong en oud een veilig thuis te kunnen bieden, waar warmte, gezelligheid en huiselijkheid centraal staat. Dit willen wij creëren door met en voor elkaar te zorgen. Lief en leed delen en vooral verbinding met elkaar maken. Wij wonen zelf ook in het gezinshuis en kunnen daarom een omgeving realiseren, die kleinschalig wonen voor mensen met hun mogelijkheden mogelijk maakt. Wonen in een kleinschalig gezinshuis, geïntegreerd in het maatschappelijk gebeuren van een dorp, vinden van essentiële voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kleinschalig wonen biedt naar ons inziens ook optimale voorwaarde om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven.

Doordat de maatschappij verandert, heeft dit ook effect op de zorg. Door onze jarenlange ervaring als werknemers in de zorgsector komen we tot de conclusie dat kleinschalig wonen de toekomst is voor mensen met hun eigen mogelijkheden. Het leven in een groep en als individu zal dan ook een uitgangspunt zijn. Iedereen zijn kwaliteiten tot bloei laten komen ongeacht zijn of haar onmogelijkheden en mogelijkheden. Ik en Zorg werkt vanuit de EIM methode (eigen initiatief model).

 

Doelstelling

Ik en Zorg heeft een kleinschalig gezinshuis opgezet in het dorp Oldenzijl. Het gezinshuis is voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Mensen met een wel/niet aangeboren hersenletsel of ouderen/jongeren die tijdelijk hulp of woonruimte nodig hebben. In het gezinshuis zijn acht zorgappartementen gerealiseerd, met daarbij een logeerruimte. Op basis van een individueel traject biedt het gezinshuis 24 uurs begeleiding, kamertraining, ambulante woonbegeleiding, logeeropvang en dagbesteding aan. In het gezinshuis mag en kan eenieder zichzelf zijn. Zo helpt eenieder in de dagelijkse dingen waar hij/zij kan. Ons motto is dan ook de lamme helpt de blinde.

 

Vanuit het huis wordt overdag 5 dagen per week dagbesteding gegeven. Dit kan zijn; begeleiding groep, werkbegeleiding en of sociale activering. Ook zal er veel ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij wordt er ook gekeken naar de zorgbehoefte van eenieder, zodat dit kan leiden tot ontwikkeling van eigen kracht en actief burgerschap.